Gezonde Koers
Image default
Conferenties

Kweek microalgen met de bioreactor van LGem

Bij het woord algen is de kans groot dat je meteen denkt aan die groene zooi die je zomers in de vijver en met een beetje pech in je zwembad vindt. Toch zou het eens heel goed kunnen zijn dat microalgen een antwoord kunnen zijn op het voedselvraagstuk.

Zeewier mag dan al lang bekend staan als een soort van superfood. Met microalgen is dat eigenlijk hetzelfde verhaal. De wereldbevolking blijft tot heden toe nog steeds groeien en dit houdt in dat we over ongeveer 25 jaar met 1,5 miljard mensen meer op de wereld zijn.

We krijgen via dierlijke producten ongeveer de helft van de eiwitten die we nodig hebben binnen. Over ongeveer 25 jaar zal de vleesindustrie naar schatting slecht aan een kwart van die behoefte kunnen voldoen. Microalgen kunnen zorgen voor een goed alternatief.

Efficiënt

Het grote voordeel van microalgen is dat ze razendsnel groeien. Daarnaast stellen ze ook nog eens bijna geen eisen aan de manier waarop ze gekweekt worden. Je kan ze overal waar je maar wilt kweken. Ook in een bioreactor.

Voor algenkweek is het niet nodig om kostbare grond te gebruiken. Hierdoor gaat de kweek ervan niet ten koste van de landbouw en hoeft er ook geen natuurgebied te worden ingeleverd. Het kweken van microalgen is dus ook nog duurzaam.

Daarnaast hebben algen in vergelijking met anders soorten eiwitbronnen ook veel minder mest en voeding nodig. Ook zijn er bij de kweek van microalgen geen schadelijke chemicaliën nodig. Ook wat hun uitstoot van broeikasgassen betreft is deze aanzienlijk laag.

Behalve dat microalgen zuinig zijn met grond en water, is dit ook het geval met het gebruik van meststoffen om deze in voedsel om te zetten. Dit is dus een groot voordeel voor de bioreacor algae van LGem.

Eiwitten uit vlees komen voor het grootste deel uit veevoer. Dit is van planten gemaakt die op hun beurt weer energie onttrekken aan meststoffen zoals kunstmest. Ongeveer 15 % van deze meststoffen komt in het vlees terecht.

Lage eisen

Tijdens de verwerking van ons vlees en ander voedsel gaan er nog een groot aantal stoffen verloren. Dit geldt zelfs alleen in de Westerse landen. Dit komt omdat hier de landbouw zo efficiënt mogelijk beoefend wordt.

Bij microalgen is het verlies aanzienlijk minder. Wat onze huidige eiwitbronnen betreft dient er in de toekomst nog aardig wat te worden verbeterd. Met microalgen kweken kan een groot deel van dit probleem worden opgelost.

Nog een reden waarom microalgen een belofte voor de toekomst kunnen zijn is dat ze lage eisen stellen. Dit maakt ze ook erg interessant om in de toekomst in rol te spelen bij de ruimtevaart. Met behulp van microalgen kunnen er in de ruimte ecosystemen aangelegd worden.

Hierin kunnen algen worden gekweekt die zorgen voor zowel voeding als voor zuurstof. Daarnaast blijken microalgen ook nog eens heel goed tegen kosmische straling bestemd te zijn. Om eiwitgebrek in de toekomst te voorkomen wordt er daarom nu al hard gekweekt in de bioreactor van LGem.

 

https://lgem.nl/