Gezonde Koers
Image default
Alternatief

Hoe de chakra’s in balans te brengen: 5 vitale manieren om heelheid te bereiken

Om te zorgen voor emotionele en mentale stabiliteit die een goede gezondheid waardig is, heeft de zoektocht om te begrijpen hoe de chakra’s in evenwicht gebracht kunnen worden, wereldwijd steeds meer aanhangers gekregen.

Hoewel het een zeer mystiek idee lijkt, gaat het niet om esoterie, maar om de eenvoudige uitwisseling van energieën tussen lichaam en omgeving. Maar wat zijn chakra’s en hoe breng je ze in balans?

De chakra’s

De oorsprong van het woord “chakra” komt uit het Sanskriet en betekent “wiel” of “cirkel”. Het wordt voor het eerst geciteerd in de Veda’s, de heilige teksten voor de Hindoes, die in India als een zeer gerespecteerde bron van spirituele kennis worden beschouwd.

Deze mensen zien de chakra’s als raderen van licht, die in de vorm van energie door het lichaam worden verspreid. Elk van hen houdt rechtstreeks verband met een bepaald gebied of een bepaalde groep organen, en is ingedeeld in zeven hoofdpunten.

Hoe de chakra’s in evenwicht te brengen: 5 vitale manieren

1. Meditatie

Verschillende vormen van meditatie kunnen worden gebruikt om de chakra’s te openen en de blokkades op te ruimen die de vrije stroom van energie verhinderen. De meeste maken gebruik van visualisatietechnieken in combinatie met chromotherapie.

2. Mindfulness

Mindfulness brengt, net als andere meditatiemethoden, de geest tot rust en brengt de emoties in balans. Het verschil zit in de zelfkennis, die wordt uitgelokt door volledige aandacht.

3. Mantra’s

Een andere balancerings tactiek bestaat uit het chanten van de Mantra’s, die de zaak klanken van elk chakra zijn. Deze Mantra’s werken door resonantie, waarbij elke klank correspondeert met de frequentie van een van de 7 chakra’s.

4. Yoga en Tai Chi Chuan

Het beoefenen van lichamelijke activiteiten in het algemeen is belangrijk voor de gezondheid en het evenwicht van het lichaam; Yoga en Tai Chi Chuan verschillen echter van traditionele oefeningen in die zin dat zij zich richten op precieze bewegingen die het lichaam in staat stellen van de ene positie naar de andere over te gaan.

5. Positieve affirmaties

Misschien heb je iemand horen zeggen dat woorden macht hebben, en dat is waar. Onze gedachten en intenties, wanneer ze verbaal worden uitgesproken, creëren onze werkelijkheid en kunnen positieve resultaten bevorderen als ze regelmatig worden herhaald.