Gezonde Koers
Image default
Seniorengezondheid

Wat is de wet langdurige zorg (Wlz) precies?

Veel ouderen en hun families worstelen met de vraag hoe langdurige zorg geregeld kan worden. De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is ontworpen voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.

In dit artikel leggen we uit voor wie de Wlz is, hoe je deze zorg kunt aanvragen en wat het inhoudt. Zo vind je snel je weg in de wereld van langdurige zorg.

Samenvatting

  • De Wet langdurige zorg is er voor mensen die altijd intensieve zorg of toezicht nodig hebben, zoals kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of psychische aandoening.
  • Je kunt Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) door een formulier in te vullen en een gesprek te hebben over je zorgbehoeften.
  • Wlz-zorg omvat zorg in instellingen zoals verpleeghuizen, maar je kunt ook thuis zorg krijgen met een persoonsgebonden budget (Pgb).
  • Na goedkeuring voor Wlz-zorg kies je een zorgaanbieder en start de benodigde zorg. Er is wel een eigen bijdrage die afhangt van je inkomen.
  • Deze zorg is speciaal bedoeld voor mensen die door hun beperking altijd zorg en toezicht dichtbij nodig hebben.

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of psychische aandoening die permanent intensieve zorg nodig hebben. Zorg uit de Wlz kan worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor wie is de Wlz bedoeld?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Dit geldt voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of een psychische aandoening.

Als u veel verzorging, verpleging of begeleiding nodig heeft, kunt u in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan personen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen. Ook mensen die permanent in een verpleeghuis verblijven, vallen onder deze zorgwet.

Hoe kun je de zorg uit de Wlz aanvragen?

Om zorg uit de Wlz aan te vragen, zijn er stappen die u moet volgen:

  1. Neem contact op met het CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg; het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
  2. Aanvraagformulier invullen; vul het aanvraagformulier van het CIZ in om uw zorgbehoefte te laten beoordelen.
  3. Gesprek met het CIZ; na het indienen van het formulier zal het CIZ een gesprek met u plannen om uw zorgbehoeften te bespreken.
  4. Beslissing en indicatiebesluit; na evaluatie ontvangt u een indicatiebesluit waarin staat of u recht heeft op Wlz-zorg.

Zodra u bent goedgekeurd, kunt u zich inschrijven bij een zorgaanbieder die onder de Wlz valt en kan de benodigde zorg van start gaan.

Wat is Wlz-zorg?

Wlz-zorg biedt langdurige zorg en ondersteuning aan mensen die intensieve en blijvende zorg nodig hebben. Deze zorg wordt gegeven aan mensen met een blijvende beperking door ziekte of aandoening.

De Wlz-zorg wordt geleverd door instellingen zoals verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om thuis zorg te ontvangen met het persoonsgebonden budget (Pgb).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg op basis van hun zorgbehoefte.

Wlz-zorg is bedoeld voor mensen die door hun blijvende beperking 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wlz en kent een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen.

Naast professionele zorgverleners kan ook de mantelzorger een rol spelen bij de zorgverlening, waarbij het belangrijk is om steun te vinden in de nabije omgeving.

Meer informatie kun je op de website van het NCZ vinden.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is een Nederlandse wet voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben vanwege een ernstige ziekte of beperking.

2. Wie komt in aanmerking voor Wlz-zorg?

Zorgbehoevenden die constant zorg of toezicht nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor Wlz-zorg. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt wie recht heeft op deze zorg.

3. Hoe verschilt de Wlz van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ?

De Wlz is specifiek voor langdurige, intensieve zorg. De Zvw dekt algemene medische zorg en de AWBZ, die nu niet meer bestaat, was vroeger voor bijzondere, langdurige zorg. De Wlz heeft deze laatste vervangen.

4. Kun je met Wlz ook een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgen?

Ja, mensen die onder de Wlz vallen, kunnen kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (Pgb). Met een Pgb kunnen ze zelf hun zorg regelen.